Agrarisch Grondbezit Nederland
Agri-Investments
 
Private Investments
Landbouwgronden
Nederland
Home Notariskantoor Grondprijzen Nederland Contactformulier  

 

Belegging Landbouwgronden Nederland

Maandelijks 4% per jaar aan waardevaste canon-inkomsten uit belegging landbouwgrond

en 50% belastingbesparing in Box 3.

Solide agrarische ondernemingen Nederland

Het betreft landbouwgronden uitgegeven in erfpacht voor de duur van 30 jaar aan solide agrarische ondernemingen in Nederland.

Directe inkomsten 30-jarige erfpachtsom

De grondeigenaar ontvangt de 30-jarige erfpachtsom in 360 maandelijkse termijnen op de eerste dag van elke maand.

Indexatie erfpachtsom

De erfpachtsom wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie, consumentenprijsindex (CPI) alle Huishoudens, jaar- op jaarmethode.

Geen eigenaarslasten

De eigenaarslasten komen volledig voor rekening van de erfpachter.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Levering eigendom landbouwgronden vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Grondbezit op ieder moment verhandelbaar

De grondeigenaar kan zijn grond, de blote eigendom, op elk gewenst moment verhandelen.

Bij verkoop aan derden gaat het recht van erfpacht mee over voor de resterende duur.

Zekerheden

a. Beleggingsregie volledig in handen grondeigenaar,

b. Grondeigendom,

c. 30-jarige erfpacht,

d. Solide agrarische ondernemingen in Nederland.

Levering grondeigendom

Levering grondeigendom bij notariële akte en inschrijving Kadaster.

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
Agrarisch Grondbezit Nederland
  R. Tjoelker Grondzaken Norg
  Volmachtenlaan 3
  9331 BK Norg
  Tel: 06 21 56 79 15
  tjoelkergrondzakennorg@kpnmail.nl
   
   
Waardering landbouwgronden box3  2017
Waardering landbouwgronden box3  2016
Waardering landbouwgronden box3  2015
Waardering landbouwgronden box3  2014
   
   
   
   
   
   
   
              Copyright © R. Tjoelker Grondzaken Norg 2018